ยินดีต้อนรับ

เคมเปญ U=U (Undetectable=Untransmittable) ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ คืออะไร ?

 

คือเคมเปญที่จะส่งสารสำคัญว่าผู้ที่มีสถานะเอชไอวีเป็นบวกและทานยาอย่างดีต่อเนื่องอย่างน้อย 6  เดือน จนตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในเลือด (หรือเรียกว่าสถานะ Undetectable)จะไม่สามารถส่งต่อเชื้อไปสู่คนอื่นได้ (Untransmittable)

 

เริ่มต้นง่ายๆแค่รู้สถานนะตัวเองวันนี้ เพื่อวางแผนให้คุณมีสุขภาพดีตลอดไป

#จะบวกจะลบก็คบกันได้

#ตรวจเอชไอวีซะแล้วไปใช้ชีวิตในแบบคุณต้องการ

จองตรวจเลือด กดเลย