ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง ทำง่าย รู้ผลได้ใน 1 นาที

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

ขอแนะนำคุณหมอนนท์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์ ให้คุณหมอช่วยประเมินสุขภาพทางเพศนะครับ
คุณต้องการทำแบบประเมินไหมครับ?

คุณต้องการทำนัดทันทีหรือไม่ ถ้าคุณไม่ต้องการทำแบบประเมินแต่ต้องการทำนัดทันที ให้คลิกที่นี่* หมายเหตุ: ข้อมูลที่คุณระบุในแอพนี้ ใช้สำหรับการประเมินผลเท่านั้น โดยเราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนของคุณ ทั้งนี้ข้อมูลที่ระบุสถานที่ ความเสี่ยงและประวัติการตรวจเชื้อเอชไอวีของคุณจะถูกใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับคุณ เช่นแนะนำคลินิกที่ใกล้เคียง และเพื่อนำไปปรับปรุงระบบในอนาคตเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่คุณให้จะถูกเก็บเป็นความลับ แบบประเมินความเสี่ยงนี้ใช้เพื่อสร้างความรู้เบื้องต้นและการให้คำแนะนำอาจจะไม่ครบถ้วนเทียบเท่าคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์